Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


   
 
 

Product list
> Booklets
> Brochures
> Business Cards
> Calendars
> Company Profile
> Photo Book
> Packaging
> Food Menu
> Label
> Coupon
< more >

บทความสิ่งพิมพ์
> อดีตสู่ปัจจุบันกับสิ่งพิมพ์
> ระบบออฟเซ็ตคืออะไร?
> ความหมายของสี
> ความหมายของเส้น
> การเลย์เอ้าท์ งานหนังสือ
> กระบวนการผลิตงานพิมพ์
> การออกแบบโปสเตอร์
> Print On demand
> พิมพ์สีพิเศษ|แยกสี

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


< อ่านเพิ่มเติม >

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ความหมายของสี กับการออกแบบสิ่งพิมพ์

ในอดีตจนถึงปัจจุบันการให้ค่าสีนอกจากจะมี ความสำคัญในการสร้างงานศิลปะ
แล้วยังมีความสำคัญในเชิงการตลาดอีกด้วยในวงการโฆษณาสิ่งพิมพ์นักออกแบบ
จำนวนไม่น้อยให้ความสำคัญกับการให้ค่าสีเพื่อให้งานของตนเองมีความสมบูรณ์
และลงตัวเรามาทำความรู้จักกับความหมายของสีที่นักออกแบบสิ่งพิมพ์ใช้กัน

นี่คือตัวอย่างสีในงานออกแบบสิ่งพิมพ์ ยังมีสีอีกมากมายหลายเฉดสีแต่ละสี
ก็สื่อความหมาย และให้อารมณ์ภาพแตกต่างกันออกไปซึ่งแม้ว่าบางสีจะให้
ความหมายที่กว้าง แต่กระนั้นความหมายและอารมณ์ของสีเหล่านี้ก็สามารถ
ใช้เป็นไกด์เพื่อบอกเล่าเรื่องราวและสื่ออารมณ์กับงานออกแบบได้

* รูปภาพตัวอย่าง ผู้เขียนมิได้มีเจตนาในเชิงพาณิชย์แต่อย่างใด
นอกจากนำมาเพื่อประกอบการเรียนรู้เท่านั้น 

- สีดำ
ในหลาย ๆ วัฒนธรรม แทนความหมายของ
สีดำคือความตาย ดังนั้นในการเลือกใช้สีดำในการ
ออกแบบจึงต้องระวังแต่ทั้งนีี้สีดำก็ไม่ได้หมายถึง
ภาพความตายอย่างเดียว สีดำยังหมายถึงความ
ความอมตะ ความลึกลับ และคลาสสิคเรามักจะเห็น
งานออกแบบหลาย ๆ ชิ้นที่โดดเด่น โดยใช้โทนสีดำ

ตัวอย่างภาพ : โปสเตอร์หนัง "นางนาก" นักออก
แบบใช้สีดำในการสื่อถึงความลึกลับ และความตาย

     

 

- สีเขียว
สีเขียวแทนความเป็นธรรมชาติ , ความอ่อนเยาว์
ความสงบ, ความชุ่มชื้น และยังหมายถึงการ
เกิดใหม การออกแบบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
เป็นที่นิยมมากในช่วงกระแส Eco design

ตัวอย่างภาพ : การออกแบบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
เป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน

     


- สีเหลือง
สีเหลือง เป็นสีแห่งความร่าเริง สนุกสนาน
มีความสุข, ความฉลาด , ความยินดี

ตัวอย่างภาพ :
โปสเตอร์หนัง "เพื่อนไม่เก่า"
นักออกแบบใช้พื้นหลังสีเหลือง แสดงถึงความ
สนุกสนานร่าเริง, มีความสุข

 

 

 

 

- สีแดง
สีแดงแทนความร้อนแรง , ความมีพลัง, กิเลศ
ความก้าวร้าว,ความอันตรายเป็นสีที่นิยมในหมู่
นักออกแบบ เพราะความความเร่าร้อน, และดึ
งดูดสายตาได้ดี

ตัวอย่างภาพ : ภาพโปสเตอร์โฆษณาคอนเสิร์ต
เพลงร็อค แสดงถึงความร้อนแรง

     

 

- สีน้ำเงิน
สีน้ำเงิน แสดงถึงความเป็นผู้นำ, สุภาพบุรุษ,
ความมั่นใจ , ความเยือกเย็น, สุขม, ความไว้วางใจ
บางประเทศยังใช้เป็นสีประจำชุดของตำรวจ

ตัวอย่างภาพ : ภาพโปสเตอร์หนัง Sherlock Holmes
นักออกแบบทำเป็นสีโทนน้ำเงิน แสดงถึงความมั่นใจ
และเยือกเย็น

     
  - สีชมพู
สีชมพู เป็นสีแทนความบริสุทธิ์,ความเป็นผู้หญิง
อ่อนไหว ความรัก ความนุ่มนวล น่ารัก,อ่อนโยน แต่แม้ว่าจะเป็นสีที่มีความหลากหลายในความ
หมายแต่ก็ยากที่จะพบสีชมพูกับงานออกแบบ

ตัวอย่างภาพ : โปสเตอร์ที่ออกโทนสีชมพู
     
 

- สีน้ำตาล
สีน้ำตาลเป็นสีแทนความคลาสสิค สบาย ในวงการ
โฆษณาแฟชั่น นักออกแบบมักใช้ควบคู่กับสีทอง
และสีดำ สีน้ำตาลยังแทนความสบาย นักออกแบบ
มักใช้สีน้ำตาลแทนความสบาย ที่เห็นบ่อยก็คือ
ผลิตภัณฑ์กาแฟ

ตัวอย่างภาพ : ผลิตภัณฑ์กาแฟ

 

 

Share/Bookmark

 

 
Contact | Hotline
Call : 08 3066 1963
         
File  Open  Creation Co.,Ltd.
Design | Print | On demand
Prepress and Press Centre

< คลิ๊กที่นี่ เพื่ออ่านบทความอื่น >

 

 


File Open Creation Co.,Ltd 235/410 Pruksa Ville 49 Moo. 6 Soi Sap Bun Chai
Sri Nakharin Road, Bang Mueang, Amphoe Mueang, Samutprakan 10270
Tel: 0 2005 4922 e-mail : info@fileopen.co.th, sales@fileopen.co.th